چگونه دمای یخچال فریزر امرسان را تنظیم کنیم؟

تنظیم دمای یخچال فریزر امرسان امین حضور

راهنمای تنظیم دمای یخچال امرسان ایرانی جدید

با استفاده از نمایشگر لمسی بر روی درب یخچال و فریزر می توانید دمای دلخواه خود را برای یخچال فریرز تنظیم نمایید.

ابتدا قفل نمایشگر را باز کنید، بعد با استفاده از کلید کنار صفحه نمایش دمای یخچال را را بین 1 ذرجه سانتیگراد تا 6 درجه سانتگیراد تنظیم نمایید

این دما مناسبترین دما برای بخش یخچال است تا مواد غذایی همیشه تازه بمانند و فاسد نشوند. مواد غذایی را با فاصله و تفکیک شده قرار دهید تا گردش هوا به درستی انجام شود.

تنظیم دمای فریزر امرسان جدید ایرانی

تنظیم دمای فریزر امرسان

بعد از بازگشایی قفل صفحه می توانید دمای فریزر را بین 0 درجه تا منفی 16 درجه یا پایینتر می توانید تنظیم نمایید.

با پایینتر تنظیم کردن دما کیفیت غذاهای منجمد شده حفظ خواهد شد و از فاسد شدن آنها جلوگیری می شود.